OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 17.11.2019 do 24.11.2019

Den
Datum
 
Neděle
17.11.
33. neděle v mezidobí
- účelová sbírka na opravy kostela
09:00
Za farníky
Pondělí
18.11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí
18:00
Za rodinu Světlíkovou s prosbou o dar zdraví
Úterý
19.11.
Úterý 33. týdne v mezidobí
Středa
20.11.
Středa 33. týdne v mezidobí
Čtvrtek
21.11.
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za dar víry a zdraví s prosbou o Boží požehnání celé rodině
Pátek
22.11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Sobota
23.11.
Sobota 33. týdne v mezidobí
Neděle
24.11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
-  ve farních kostelích zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
-  sbírka na charitu
09:00
Na poděkování za 75 let života a za duše v očistci


Od pondělí zapisuje v sakristii paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mše sv. na 1. pololetí příštího roku.

Ve čtvrtek bude na faře po mši sv. setkání pastorační a ekonomické rady.

Za 2 týdny v neděli 01. 12. bude v našem kostele v 15:30 adventní koncert kvasické scholy.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 10.11.2019 do 17.11.2019

Den
Datum
 
Neděle
10.11.
Slavnost SV. MARTINA, patrona farního kostela
09:00
Za živou a + rodinu Doleželovu a duše v očistci
14:00
Svátostné požehnání
Pondělí
11.11.
Pondělí 32. týdne v mezidobí
18:00
Za + Ludmilu Jonáškovou a Marii Doupovcovou a duše v očistci
Úterý
12.11.
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Středa
13.11.
Památka sv. Anežky České, panny
Čtvrtek
14.11.
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí
-  udělování svátosti pomazání nemocných
18:00
Volný úmysl
Pátek
15.11.
Pátek 32. týdne v mezidobí
Sobota
16.11.
Sobota 32. týdne v mezidobí
Neděle
17.11.
33. neděle v mezidobí
- účelová sbírka na opravy kostela
09:00
Za farníky


Ve čtvrtek se při mši sv. bude udělovat svátost pomazání nemocných. Zájemci se zapište vzadu na list.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 03.11.2019 do 10.11.2019

Den
Datum
 
Neděle
03.11.
31. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
15:00
Pobožnost na hřbitově
Pondělí
04.11.
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
18:00
Za + Antonína Jonáška, manželku a celou rodinu
Úterý
05.11.
Úterý 31. týdne v mezidobí
Středa
06.11.
Středa 31. týdne v mezidobí
Čtvrtek
07.11.
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí
18:00
Za Vlada, Vasila, Helenu a matku
Pátek
08.11.
Pátek 31. týdne v mezidobí
- končí oktáv modliteb za zemřelé
Sobota
09.11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Neděle
10.11.
Slavnost SV. MARTINA, patrona farního kostela
09:00
Za živou a + rodinu Doleželovu a duše v očistci
14:00
Svátostné požehnání


Sbírka na opravy kostela z minulé neděle činila 5 524 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Prožíváme oktáv modliteb za zemřelé 1. – 08. 11., kdy můžeme duším v očistci vyprosit plné odpuštění časných trestů. K získání odpustků je třeba kromě 3  obvyklých podmínek: svátost smíření v blízkosti těchto dní, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce, třeba návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

Zájemci o svátost nemocných se zapište vzadu v kostele na list. Bude se udělovat příští čtvrtek 14. 11.

Vstupní dveře hlavního vchodu do kostela budou od tohoto týdne přes zimní období zavřené, ale odemčené k návštěvě kostela a kontakt se svatostánkem.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 27.10.2019 do 03.11.2019

Den
Datum
 
Neděle
27.10.
30. neděle v mezidobí
- účelová sbírka na opravy kostela
09:00
Za živou a zemřelou rodinu Otevřelovu a manžela
Pondělí
28.10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Úterý
29.10.
Úterý 30. týdne v mezidobí
Středa
30.10.
Středa 30. týdne v mezidobí
Čtvrtek
31.10.
Čtvrtek 30. týdne v mezidobí
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení - mše sv. z vigilie sl. VŠECH SVATÝCH
Pátek
01.11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH
-  vstupujeme do oktávu modliteb za zemřelé
-  1. pátek v měsíci
Sobota
02.11.
Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
16:30
Za všechny zemřelé
Neděle
03.11.
31. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
15:00
Pobožnost na hřbitově


Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou misijního jarmarku. Sbírka na misie z minulé Ne činila 4 594 Kč, mis.jarmark 8 327 Kč. Celk. na misie odesláno 12 921 Kč. Děkujeme.

Ve středu bude na faře v Mysločovicích v 19:00 příprava rodičů s dětmi na 1. svaté přijímání.

V pátek vstoupíme do oktávu modliteb za zemřelé 01. – 08. 11., kdy můžeme duším v očistci vyprosit plné odpuštění časných trestů. K získání odpustků je třeba kromě 3 obvyklých podmínek: svátost smíření v blízkosti těchto dní, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce, třeba návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

Ve čtvrtek bude hodinu přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření.

Zájemci o svátost nemocných se zapište vzadu v kostele na list. Bude se udělovat ve čtvrtek 14. 11.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz


 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru